АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА