Търгове и конкурси
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с предмет
13.05.2020
 
„Добив на дървесината - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина и закупуването й от обекти горска територия – общинска собственост на Община Елена“

Документация