Заповеди
ЗАПОВЕД № РД.02.05-341 / 13.05.2020 г. - временно ползване на терен общинска собственост
13.05.2020