НОВИНИ
ПРИЕМНИ НА СЛУЖИТЕЛИ НА НОИ В БЮРОТО ПО ТРУДА В ЕЛЕНА НЯМА ДА ИМА ДО 14 ЮНИ 2020 ГОДИНА
19.05.2020
 
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., въведени със заповед на министъра на здравеопазването, както и дадените от ръководството на НОИ указания със заповед на неговия управител

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА КОМАНДИРОВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

В тази връзка в приемните по график до 14 юни 2020 г. няма да се осъществява дейност. Гражданите, ако имат персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ, или квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да използват електронните услуги в сайта на НОИ /www.nssi.bg/ и да подават заявления за желаните от тях дейности.