„Елена - градът с име на Царица“ - предаването за балканския град /еп. 12/


12-то издание е посветено на целите и дейностите на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ и как стратегията, заложена в подпомага малкия бизнес в малките общини.

На 26 юни в минутите от 11:00 до 12:00 ч. инж. Дилян Млъзев, кмет на Община Елена и Председател на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група общини Елена и Златарица“ разказа за създаването на първите такива сдружения в страната, целта и стратегията на тези инициативи.

За ползата от партньорството в Местната инициативна група и проектите, които вече са одобрени по тази линия, говори кметът на Община Златарица Михаил Ганев, който е и заместник-председател на сдружението.

Единият от проектите, кандидатствали чрез МИГ, е на НЧ „Напредък 1863“ – гр. Елена и за него разказва председателят на културната институция Димитрина Иванова.

Като собственик на дървопреработвателно предприятие Иван Палев от Златарица обясни защо се е доверил на сдружението, какви са ползите и какво очаква като бъдещо развитие.

По кои мерки предстои прием на документи и кой може да кандидатства научихме от Надежда Стоянова, технически сътрудник в Сдружение МИГ общини Елена И Златарица“.

В рубриката „Известен еленчанин" разказахме за една от многото забележителности в балканското градче – часовниковата кула и майсторът, който я е съхранил за поколенията.

Може да чуете предаването на запис тук.