Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна среда“


От 1 април 2020 г. по Национална програма „ Предоставяне на грижи в домашна среда“ община Елена назначи 17 домашни помощници. Договорът с Агенцията по заетостта е за 24 работни места на 4 – часова дневна заетост. Домашните помощници ще обслужват 24 потребители за срок от девет месеца. Асистентската подкрепа е към лица, отговарящи на условията на програмата – да са с 80-89,99 % степен на трайно намаление на работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ. Условие е също потребителите да са навършили 65 години, живеят самотно и/или нямат близки, които да им оказват подкрепа или са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволят своите ежедневни потребности от битов характер. Кандидатите за домашни помощници са насочени към програмата като безработни лица от „Бюрото по труда“ в Елена. С осигурена заетост за девет месеца са четирима души от Елена, двама от Беброво, девет от Константин и по един от Руховци и Каменари.