Проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“


Проект „Обособяване на привлекателна зона за отдих в село Чакали“ получи финансиране от 10 000 лв. в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ проведен от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. В периода от 1 юли до 30 ноември 2020г. ще бъде облагородено дворното пространство пред сградата на кметството, ще бъде обособен кът за отдих с беседка, пейки, кошчета за отпадъци, ще бъдат оформени цветни градини със засаждане на декоративни вечно зелени храсти и рози, ще бъдат засадени и широколистни дървета.