НОВИНИ
Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 09.08.2020 година
07.08.2020

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 09.08.2020 г. при спазване разпоредбите на Заповед № РД.02.05 - 334 / 05.05.2020 г. на кмета на община Елена

№ по ред

Име на заявителя (търговеца)

Вид на предлаганата селскостопанска продукция

Произход на продукцията (землище)

1

Йорданка Христова Терзиева

Зеленчуци и плодове

с. Първомайци

2

Ангел Костадинов Дончев

Плодове и зеленчуци

с. Церова Кория

3

Донелия Йорданова Илиева

Зеленчуци и разсад

с. Драганово

4

Никола Атанасов Тонев

Зеленчуци

с. Джулюница

5

Веска Стойкова Петрова

Плодове и зеленчуци

с. Малко Чочовени

6

Марийка Кръстева Енчева

Плодове

с. Селиминово

7

Кънчо Иванов Русев

Плодове

с. Селиминово

8

Диана Колева Иванова

Зеленчуци, подправки

с. Раювци

9

Анка Атанасова Божкова

Зеленчуци

с. Поликраище

10

Ваня Александрова Стоянова

Плодове и зеленчуци

с. Правда

11

Георги Станков Сираков

Зеленчуци

с. Правда

12

Дона Николаева Йорданова

Зеленчуци и плодове

с. Мерданя

13

Валентин Крумов Христов

Плодове

с. Караисен

14

Никола Георгиев Карагеоргиев

Плодове, зеленчуци, мед

с. Стеврек

15

Валентин Костадинов Пенчев

Плодове и зеленчуци

с. Първомайци

16

Милен Иванов Минчев

Плодове и зеленчуци

с. Козаревец

17

Марин Илиев Сиромахов

Зеленчуци

с. Мерданя

18

Любомир Димов Статев

Плодове и зеленчуци

гр. Долна Оряховица

19

Николай Дамянов Николаев

Зеленчуци

с. Марян

20

Христо Христов Саров

Плодове и зеленчуци

с. Мерданя

21

Мария Андонова Николова

Билки и гъби

гр. Елена

22

Момчил Дончев Марков

Зеленчуци

гр. Долна Оряховица

23

Надя Славева Манасиева

Зеленчуци

с. Върбица