ОБЯВА OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА

Дата на публикуване: 10.08.2020 07:00

Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена.

Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена.

Промени в предварителните регистри могат да се правят до 17.08.2020 г. на основание чл.72, ал.5 от ЗСПЗЗ.