Еленчанинът д-р Димитър Моллов – с принос в световната анестезиология


Академик, доктор на медицинските науки Димитър Моллов е български лекар-хирург, поставил научните основи на здравеопазването в Княжество България след Освобождението и допринесъл за развитието на световната анестезиология. Изявявал се е като активен общественик и политик, участвал e като народен представител в Първото, Второто, Четвъртото, Осмото, Деветото и Дванадесетото Обикновени народни събрания. Д-р Моллов е един от основателите на Александровска болница, създател е на БЧК, на първото училище за милосърдни сестри към Червения кръст, участва и в създаването на БАН. Името на д-р Димитър Моллов носи и болница в гр. Елена. Още за лекаря, чиято душа и сърце остават завинаги в България, в следващите минути:

Може да чуете предаването на запис тук.