Уведомление за инвестиционно предложение от "Агромилк Протеин" ООД