Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 година

От 8 септември 2020г. започна изпълнението на проект на община Елена по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Програмата е финансирана от националния бюджет чрез Агенцията за социално подпомагане и е част от пакета мерки на държавата за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на обявената извънредна ситуация в страната. Финансовата помощ от държавния бюджет в размер на 6 612 лв. е за осигуряване на топъл обяд на 60 лица. Това е максималният брой потребители от града и селата, съгласно договора с АСП, които могат да се включат в социалната услуга, ако попадат в целевите групи. Право на безплатна храна имат живеещи под линията на бедност за времето, поставени под задължителна карантина, уязвими лица, сред тях и над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, живеещи сами и нямат близки да се грижат за тях в условията на извънредното положение и хора с трайни увреждания или със заболявания, вследствие на които не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят ежедневните потребности от храна.

Топлият обяд за потребителите по проекта се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж в Елена. Храната се доставя всеки работен ден до домовете на хората и с оглед на тяхната безопасност в опаковки за еднократна употреба. Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт. Проектът ще се изпълнява до 30 октомври 2020г.