Заповед РД.02.05-750 / 17.11.2020 г. - противоепидемични мерки от 18.11.2020 г.