Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.09.2020


Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020 г.
Обяснителна записка - капиталови разходи
Обяснителна записка - СЕС
Обяснителна записка - бюджет
Разчет за финансиране на капиталови разходи
Своден разчет за финансиране на капиталови разходи

Наименование Брой тегления
Обяснителна записка - бюджет.pdf 12 Изтегли
Разчет за финансиране на капиталови разходи.pdf 5 Изтегли
Своден разчет за финансиране на капиталови разходи.pdf 4 Изтегли
Обяснителна записка - СЕС.pdf 12 Изтегли
Обяснителна записка - капиталови разходи.pdf 7 Изтегли
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020 г..pdf 4 Изтегли