ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СТИМУЛИРА ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СТИМУЛИРА ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

Граждани, заплатили до 30 април данъци и такси, могат да участват в томбола с 25 награди.

От днес, 18 януари, стартира плащането на местните налози в община Елена. Кметът инж. Дилян  Млъзев спази и тази година традицията да бъде първия данъкоплатец за 2021 година, като пожела повече приходи в местната хазна.

Данъчно задължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса в община Елена - в брой и чрез ПОС терминал, чрез банков превод по сметка на общината, в офис на  „Изи пей“ АД, чрез пощенски запис и мобилното приложение iCard.

Отново на  предплатилите за цялата 2021 г. се прави отстъпка в размер на 5%.  

За втора поредна година  община Елена организира томбола за платилите задълженията си до края на месец април 2021г. Приходната администрация в града отчита положителния ефект от нея и затова за тази година се осигуряват повече и по-големи награди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

1. Право на участие имат граждани и фирми, заплатили в срок до 30.04.2021 г. данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци и/или данък върху моторните превозни средства  за 2021 г. и нямат просрочени задължения към община Елена от минали години за местни данъци  и такси.
2. За участие в томболата лицата попълват талон с номер и дата на квитанцията за платените задължения и телефонен номер за връзка. За лицата, платили данъците в стая 121 талоните се получават  на място и попълнени се пускат в подготвена за целта запечатана кутия.
3. За платилите чрез Изи Пей и Български пощи желаещи да участват, могат да се включат в томболата след получаване на допълнителна информация от посочените по-долу телефони за връзка.
4. Печелившите талони ще се изтеглят на 13.05.2021 г. в община Елена
от комисия, в присъствието на нотариус.
5. Община Елена осигурява следните награди:
• LCD телевизор – 1 бр.
• Мултикукър – 1 бр.
• Микровълнова фурна – 1 бр.
• Скара/барбекю – 1 бр.
• Апарат за кръвно налягане – 2 бр.
• Миксер – 2 бр.
• Смарт гривна – 2 бр.
• Електрическа кана – 3 бр.
• Тостер – 3 бр.
• Ютия – 3 бр.
• Кухненска везна – 3 бр.
• Грил тиган – 3 бр.
6. Крайният срок за получаване на наградите от данъкоплатците е 30.06.2021 г., като представят лично печелившата квитанция за платения данък.
7. Ако спечелилият награда не се яви до крайния срок, тя се връчва на резервен печеливш участник.
8. В томболата не могат да участват служители на отдел „Местни приходи“ при община Елена.

Допълнителна информация, относно провеждането на томболата може да получите на телефони: 06151 6384; 0879101446.