Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 24.01.2021 година


Наименование Брой тегления
Списък 24.01.2021.pdf 31 Изтегли