ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2021 г.

Дата на публикуване: 28.06.2021 15:54

На 01 юли 2021 г. ще бъде дадено началото на четвъртото издание на Детска лятна академия, организирана съвместно от МКБППМН гр. Елена , РУ МВР Елена и РС ПБЗН Елена.  В рамките на месец и половина, свободното време на децата от най-големите села в общината, ще бъде ангажирано с игри, състезания, творчески работилници, беседи, песни, танци екскурзии и много  други забавни занимания.

За разлика от предходни години, тържественото откриване на Академията ще бъде по населени места, които по традиция са Каменари, Беброво, Майско и Константин.

Галерия