НАЧАЛО НА ДЕТСКА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

Дата на публикуване: 01.07.2021 09:00
Малко по-различно бе откриването на Детската лятна академия тази година-този път организаторите посетиха децата и ръководителите по населени места, за да ги поздравят и им пожелаят весела и ползотворна работа. От своя страна малчуганите пяха, танцуваха и рецитираха за радост на родители и гости.

Разнообразна е програмата, която са подготвили МКБППМН, Пожарната и Полицията – традиционно се съчетават забавните с полезните занимания – творчески работилници, кулинарни забавления, спортни състезания, пиратско парти, клубове „Българско слово“ и „Изобразително изкуство“, песни и стихотворения. Отделено е време за опасностите в интернет, както а за ползите от разделното сметосъбиране ще гостуват представители на „Еко партнърс“, които ще изненадат младите академици със забавни игри и образователни филми.

Ползотворни ще са срещите с представители на Полиция и Пожарна по места и в град Елена, където децата ще могат да се запознаят с начините за снемане на отпечатъци, видовете наркотични вещества, последствията от ранната детска престъпност, както и с устройството и експлоатацията на пожарните автомобили, начините за реагиране при пожари, бедствия и аварии.

Основните дейности ще се случват в читалищата на селата Каменари, Беброво  Констанитин и в кметството на село Майско. За откриването на академията децата получиха подаръци от кмета на общината инж. Дилян Млъзев, началника на РУ Полиция комисар Тодор Тодоров и началника на РС ПБЗН главен инспектор Цветан Пенчев.

Галерия