Проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена

Дата на публикуване: 07.02.2022 14:45

Представяме на Вашето внимание разработен Проект на „ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА“. Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), като е съобразена с приетата с Решение №136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет „Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета“.
 
С настоящото предложение на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 07.02.2022 г. до 09.03.2022 г. включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по проекта на „Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Елена“ на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, Общинска администрация Елена, Център за административно обслужване или на email: obshtina@elena.bg.

Наименование Брой тегления
Проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена.pdf 101 Изтегли документ с име "Проект: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена.pdf"