Заповед № РД.02.05-302 - търг с тайно наддаване

Дата на публикуване: 13.05.2022 14:40

РАЗПОРЕЖДАМ:

I.
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост на Община Елена, за срок до 10 години, считано от започване на стопанската 2022-2023 година.

Наименование Брой тегления
Заповед № РД.02.05-302.pdf 52 Изтегли документ с име "Заповед № РД.02.05-302.pdf"