ОБЯВЯ OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА

Дата на публикуване: 23.09.2022 09:20

На 23.09.2022 г. от 10 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за разглеждане на нови обстоятелства свързани с „Ланд и сайд инвест“ ЕООД за землищата на с. Константин и с.Майско за стопанската 2022/2023 година.

инж. В. Малешкова
Председател на комисията по Заповед № ПО-09-9/03.08.2022 г.
: