ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2022 ГОДИНА

Дата на публикуване: 26.09.2022 15:35
В конкурса за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена за 2022 година е постъпило само едно предложение: от Магда Борисова за преиздаване на романа ѝ „Тайната на кулата“. Назначената със заповед на кмета експертна комисия разгледа заявлението и изпрати до постоянната комисия по хуманитарни дейности към ОбС Елена становище авторката да получи желаната сума от 1200 лв. Постоянната комисия одобри предложението, което дава възможност на Магда Борисова да преиздаде романа си „Тайната на кулата“ до края на календарната 2022 година.