ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Дата на публикуване: 26.09.2022 15:55
ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
На 01.10.2022 г. (събота) в сградата на Община Елена:
14.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Беброво;
14.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Константин;
14.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Майско;
14.40 часа: Направление: гр. Елена - с. Тодювци - с. Дрента;
15.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Бойковци;
15.10 часа: Направление: гр. Елена - с. Палици - с. Каменари;
15.30 часа: Направление: гр. Елена - с. Руховци - с. Илаков рът;
15.50 часа: Направление: гр. Елена - с. Буйновци;
16.00 часа: Направление: гр. Елена - с. Мийковци;
16.10 часа: Направление: гр. Елена  - с. Марян - с. Чакали - с. Костел;
16.25 часа: Направление: гр. Елена - с. Яковци - с. Гърдевци - с. Средни Колиби;
16.50 часа: Направление: гр. Елена - с. Блъсковци;
17.00 часа - Направление: за секции 001, 002, 003, 004, 005 и 006 в гр. Елена