ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 213 гр. Елена, 24.04.2014 г.

Дата на публикуване: 24.04.2014 14:39
ЗАПОВЕД
№ РД.02.05 - 213
гр. Елена, 24.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181-186 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

Заповед РД.02.05-213/24.04.2014 г. - агитационни материал / .PDF /