ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 222 гр. Елена, 28.04.2014 г.

Дата на публикуване: 28.04.2014 12:18
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания:
1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”.
1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.
2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги:
2.1. в град Елена: площадите “Христо Ботев” и “Илaрион Макариополски”.
2.2. в кметствата и населените места: Централния площад на съответното село.

Заповед №РД.02.05-222 / 28.04.2014 г. / .PDF /