Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (чл.39, ал.1 от ИК)

Секция 001Секция 002Секция 003, Секция 004, Секция 005, Секция 006, Секция 011,
Секция 016, Секция 017, Секция 018Секция 020Секция 021 - с. Долни Марян,
Секция 021 - с. Марян, Секция 026,