Обучение на СИК за произвеждане на избори за членове на европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Община ЕЛЕНА уведомява членовете на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., че на 19 май 2014г. (понеделник) от 14,00 часа в Голямата зала на общинска администрация Елена ще се проведе обучение. Обучението е задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на  секционните избирателни комисии.
Желателно е да присъстват всички членове на комисиите.
Обучението ще се извърши от представители на Районната избирателна комисия – Велико Търново.