ЗАПОВЕД № РД.02.05-522 Елена, 02.09.2014г.

Дата на публикуване: 02.09.2014 14:41
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 181, ал. ал. 1 и 3 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. СЛЕДНИТЕ места за предизборни събрания:
1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък - Елена - 1863”.
1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.
2. СЛЕДНИТЕ места за предизборни митинги:
2.1. в град Елена: площадите “Христо Ботев” и “Илaрион Макариополски”.
2.2. в кметствата и населените места: Централния площад на съответното село.
3.Ползването на читалищата и клубовете по т. 1 да става срещу заплащане на наем от съответната партия, коалиция от партии или инициативни комитети.
4.Всяка политическа партия, коалиция, инициативен комитет 48 часа преди началото на проявата, следва писмено да уведоми община Елена за:
а) организатора на проявата;
б) вида на проявата - събрание, митинг;
в) целта;
г) мястото;
д)времето на събранието или митинга - дата, час, приблизителна продължителност.
5.След регистриране на писмата по т. 4 по надлежния ред в общинската 

ЗАПОВЕД № РД.02.05-522 /.pdf/