Заповеди

Заповед № РД.02.05-353 - временно ползване на тротоарна площ
21.05.2020
Заповед № РД.02.05-353

Заповед № РД.02.05-349 - временно ползване на тротоарна площ
20.05.2020
Заповед № РД.02.05-349

ЗАПОВЕД № РД.02.05-347 / 14.05.2020 г. - организация 21 май
15.05.2020
Със Заповед № РД-01-263 / 14.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е забранил провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на колективно спортуване за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места. Масовите културно-развлекателни мероприятия на закрито също са забранени, а онези от тях, които не са, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет. В същия дух е и разпоредбата на т. 1 от Раздел III на Заповед № РД.02.05 - 332 / 04.05.2020 г., допълнена със Заповед № РД.02.05 - 336 / 06.05.2020 г....

ЗАПОВЕД № РД.02.05-346 / 14.05.2020 г. - изменение в ЗАПОВЕД № РД.02.05-333 от 04.05.2020 г.
14.05.2020
  На 13.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-263, въвеждаща конкретни противоепидемични мерки във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка. Това налага да се направят кореспондиращи изменения в Заповед № РД.02.05 - 333 / 04.05.2020 г. на кмета на община Елена. С оглед гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от същия, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, в качеството ми на председател на Общинския оперативен щаб, РАЗПОРЕЖДАМ: Изменям Заповед № РД.02.05 -...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-342 / 13.05.2020 г. - изменение в ЗАПОВЕД № РД.02.05-332 / 04.05.2020 г.
13.05.2020
  На 11.05.2020 г. Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-259 и Заповед № РД-01-260, въвеждащи или отменящи конкретни противоепидемични мерки във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. На 13.05.2020 г. изтече срока на ограниченията по отношение на туристическите обекти и местата за настаняване, въведени със Заповед № Т-РД-16-76 / 17.03.2020 г., допълнена със Заповед № Т-РД-16-120 / 10.04.2020 г. на Министъра на туризма. Горните обстоятелства налагат да се направят кореспондиращи изменения в Заповед № РД.02.05 - 332 / 04.05.2020 г., допълнена със Заповед № РД.02.05 - 336 / 06.05.2020 г. на кмета...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-341 / 13.05.2020 г. - временно ползване на терен общинска собственост
13.05.2020
Заповед № РД.02.05-341