ОБЯВИ

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020
  В изпълнение на свое Решение № 112 / 23.07.2020 г. Общински съвет Елена открива процедура за определяне на 8 бр. (осем) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Елена. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт, да е дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: - да е на възраст от 21 до 68 години; - да има настоящ адрес в община Елена, която попада в рамките на съдебния район на Районен съда – Елена; - да има завършено най-малко средно образование; - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; -...

Обява на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”
31.07.2020
Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.До 18.09.2020 г. кандидатите да подадат, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), писмено заявление до началника на Националния военен университет „Васил Левски” за участие в конкурса за вакантните длъжности.Обява

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български гражданиосвободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020 г.
29.07.2020
Военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г. Обява

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.
17.07.2020
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица.Обява

Със заповед № ОХ-491 от 29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част
17.07.2020
НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ обявява конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Конкурсът ще се проведе на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Националната гвардейска част, гр. София.Обява

Покана за общо събрание на ФК "Чумерна"
24.06.2020
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб "Чумерна" гр. Елена, ЕИК 104596844, на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 07.07.2020 г. в 17:00 часа в зала № 211 в сградата на Община Елена при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността през 2019 г. на Управителния съвет 2. Приемане на промени в Устава на сдружението 3. Освобождаване на Управителния съвет и избиране на нов Управителен съвет на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна" 4. Приемане на нови и изключване на досегашни членове на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна" В случай че...