ОБЯВИ


14.11.2022
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № 3РД-787/09.11.2022г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура по обявяване на 16 длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите – 25.11.2022 г.

14.11.2022
Военно окръжие – Велико Търново  Ви информира, че със заповед на командира на Командването за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка. Срок за подаване на документите – 24.11.2022 г.

23.09.2022
На 23.09.2022 г. от 10 часа в Общинска служба по земеделие – гр. Елена ще се проведе заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за разглеждане на нови обстоятелства свързани с „Ланд и сайд инвест“ ЕООД за землищата на с. Константин и с.Майско за стопанската 2022/2023 година. инж. В. Малешкова Председател на комисията по Заповед № ПО-09-9/03.08.2022 г. :    

02.09.2022
Военно окръжие- Велико Търново  Ви информира, че със заповед № 3-РД - 576/24.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура по обявяване на 18 длъжности за войници на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 20.09.2022 г.

26.08.2022
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на 60 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 03.10.2022 г.

16.08.2022
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № 3РД – 655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 09.09.2022 г.