Бюджет 2020
17.11.2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2020 г. Обяснителна записка - капиталови разходи Обяснителна записка - СЕС Обяснителна записка - бюджет Разчет за финансиране на капиталови разходи Своден разчет за финансиране на капиталови разходи

16.11.2020
Месечен отчет Месечен отчет - ДЕС Месечен отчет - ДМП Месечен отчет - К33 Месечен отчет - КСФ Месечен отчет - РА Справка просрочия

13.10.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия

23.09.2020
Месечен отчетМесечен отчет - ДЕСМесечен отчет - ДМПМесечен отчет - К33Месечен отчет - КСФМесечен отчет - РАСправка просрочия