Пътна и улична мрежа

Дата на публикуване: 06.11.2012 14:00
Пътната мрежа на територията на община Елена се състои от републикански и общински пътища с обща дължина 327 км, от които близо 86 км републикански пътища и 241 км общински пътища. Гъстотата на пътната мрежа в общината е 0,487 км/кв.км. - над средната за страната, но с ниска категория на изградената пътна мрежа. От републиканските пътища на Еленска територия са само пътища от втори и трети клас. Липсват автомагистрали и първокласни пътища.  Общинската й пътната мрежа е една от най-дългите сред общинските пътни мрежи в страната, което се дължи на голямата територия и многото населени места в община Елена.

Главната транспортна артерия, която минава край град Елена е второкласен републикански път II-53 Поликраище - Горна Оряховица – Лясковец – Елена – Стара река – Сливен – о.п.Ямбол – Калчево - Средец. Тя свързва общината на север с главния железопътен възел в Централна Северна България - Горна Оряховица и косвено чрез първокласен републикански път І-4  София - Варна - с областния център Велико Търново. На изток чрез път ІІ-53 се осъществява връзката на община Елена с общините Сливен, Ямбол и се стига почти до Бургас.
Връзката на община Елена на североизток с общините Антоново и Омуртаг от област Търговище изпълнява  третокласният път ІІІ – 408 Стеврек – Глоговец, който се включва във второкласния път ІІ – 53 в участъка Елена – Стара река при с. Константин.
Втората косвена връзка на общинския с областния център от северозапад е третокласен път III-551 „Дебелец-Плаково-Средни колиби-Елена”, който през последните години е поизоставен, с обрасли с храстовидна растителност банкети, което създава затруднения при движението на масовия автомобилен транспорт.
Друга важна транспортна артерия е третокласен път ІІІ-662 Нова Загора – Баня – Твърдица – Елена. Освен, че осъществява връзка с хижите „Буковец” и „Чумерна”, той е най-пряката връзка между селищата от двете страни на Стара планина.

Пътищата от общинската пътна мрежа са категоризирани в 3 категории. На територията на общината 75,8 км са І категория, 3,2 км са ІІ категория и 162,2 км са ІІІ категория. От тях рехабилитирани са VTR1075 Давери – Каменари – Бойковци – граница общини (Елена-Сливен), VTR1080 Тодювци – Дрента, VTR1079 Елена - Лазарци – Мийковци, VTR1074 Марян – Чакали – Костел. В процес на рехабилитация е VTR3086 Елена  - Блъсковци .   


Списък на общинските пътища - Община Елена / .doc  /

Решение № 236-2007 на Министерски съвет / .doc /  1. Пътна и улична мрежа - Текуща страница
  2. Комуникации
  3. Транспорт
  4. Електроснабдяване
  5. ВиК