Автобусни разписания

Дата на публикуване: 16.12.2020 17:00

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Велико Търново
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всеки работен ден в 6.30, 8.10, 9.10, 14.00, 17.15 часа и обратно от Велико Търново в 8.00, 12.15, 14.00, 17,15, 18.30 часа.
тръгване от спирка „Автогара Елена „ събота, неделя и празнични дни в 6.30, 9.10, 17.15 часа и обратно от Велико Търново в 8.00, 14.00, 18.30 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена-Велико Търново

 

Населено място по маршрута

Елена

Разпоповци

Ханче Боаза

Златаришки

кантон

Златарица

Мерданя

 

 

Чертовец

 

 

Шереметя

Велико Търново

1.

Елена

1.20

1.80

2.70

3.70

4.80

5.40

6.00

 6.60

2.

Разпоповци

1.20

1.60

2.30

2.70

3.80

4.60

5.30

6.00

3.

Ханче Боаза

1.80

1.60

1.60

2.30

3.40

4.10

4.70

5.40

4.

Златаришки кантон

2.70

2.30

1.60

1.60

3.00

3.40

4.00

4.80

5.

Златарица

3.70

2.70

2.30

1.60

2.00

3.00

3.60

4.90

6.

Мерданя

4.80

3.80

3.40

3.00

2.00

1.60

2.30

3.40

7.

Чертовец

5.40

4.60

4.10

3.40

3.00

2.70

2.30

3.40

8.

Шереметя

6.00

5.30

 4.70

4.00

3.60

2.30

1.70

2.70

9.

Велико Търново

6.60

6.00

5.40

4.80

4.90

3.40

2.70

1.60


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена - Горна Оряховица
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всеки ден в 7.00, 14.30 часа и обратно от гара Горна Оряховица 11.30, 17.30 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена - Горна Оряховица

 

Населено място по маршрута

 Елена

Разпоповци

Ханче Боаза

Златаришки

кантон

Златарица

Мерданя

 

Чертовец

 

Лясковец

Г. Оряховица

Г. О. гарата

1.

Елена

1.20

1.80

2.70

3.70

4.80

5.40

5.80

6.50

6.60

2.

Разпоповци

1.20

1.60

2.30

2.70

3.80

4.60

5.20

5.80

5.90

3.

Ханче Боаза

1.80

1.60

1.60

2.30

3.40

4.10

4.80

5.20

5.30

4.

Златаришки кантон

2.70

2.30

1.60

1.60

3.00

3.50

4.10

4.90

5.00

5.

Златарица

3.70

2.70

2.30

1.60

2.00

3.00

3.50

4.90

5.00

 6.

Мерданя

4.80

3.80

3.40

3.00

2.00

1.60

1.80

2.20

2.30

7.

Чертовец

5.40

4.60

4.10

3.50

3.00

1.60

1.30

1.80

2.00

8.

Лясковец

5.80

5.20

4.80

4.10

3.50

1.70

1.30

1.40

1.50

9.

Г. Оряховица

6.50

5.80

5.20

4.90

4.90

2.20

1.80

1.40

1.20

10.

Г.О. гарата

6.60

5.90

5.30

5.00

5.00

2.30

2.00

1.50

1.20


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Марян-Чакали-Костел-Палици-Каменари-Бойковци
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всеки ден в 17.15 часа и обратно от село Бойковци в 6.14 часа. Маршрута се изпълнява в дните от понеделник до петък
на автобусна линия: Елена-Марян-Чакали-Костел-Палици-Каменари
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всяка сряда в 11.00 часа и обратно от село Каменари в 11.55 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена-Марян-Чакали-Костел-Палици-Каменари-Бойковци

Населено място по маршрута

Елена

Синджирци

Руховци

Марян

Чакали

Палици

Костел

Каменари

Светославци

Бойковци

Елена

1.20

2.00

2.20

2.50

2.60

2.80

3.00

3.60

4.00

Синджирци

1.20

1.00

1.60

1.90

2.40

2.50

2.80

3.20

3.60

Руховци

2.00

1.20

1.20

1.50

1.90

2.20

2.50

2.80

3.10

Марян

2.20

1.60

1.20

1.20

1.80

1.50

2.40

2.60

2.80

Чакали

2.50

1.90

1.50

1.20

1.20

1.20

2.30

2.40

2.60

Палици

2.60

2.40

1.90

1.80

1.20

1.60

2.00

1.90

2.30

Костел

2.60

2.40

2.20

2.00

1.20

1.60

2.50

2.70

2.80

Каменари

3.00

2.80

2.50

2.40

2.30

1.60

2.50

1.30

1.70

Светославци

3.60

3.20

2.80

2.60

2.40

1.90

2.70

1.30

1.30

Бойковци

4.00

3.60

3.10

2.80

2.60

2.30

2.80

1.70

1.30


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Тодювци-Дрента
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всеки петък в 18.45 часа и обратно от село Дрента-Горни край  в 19.45 часа.
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всяка неделя в 14.30 часа и обратно от село Дрента- фурната в 15.34 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена - Дрента

Населено място по маршрута

Елена

Новачкини

Веселина

Тодювци

Добревци

Елба

Дрента

Елена

1.30

2.70

3.30

3.60

3.70

4.00

Новачкини

1.30

1.50

2.80

2.90

3.00

3.20

Веселина

2.70

1.50

1.60

1.70

2.00

3.30

Тодювци

3.30

2.80

1.60

2.00

2.10

2.70

Добревци

3.60

2.90

1.70

2.00

1.30

2.00

Елба

3.70

3.00

2.00

2.10

1.30

1.60

Дрента

4.00

3.20

3.30

2.70

2.00

1.60


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Марян-Палици-Беброво-Константин-Майско
тръгване от спирка „Автогара Елена „ от понеделник до  петък в 7.00, 12.00, 14.20, 16.20, 17.30 часа и обратно от село Майско в7.55, 12.55, 15.17, 17.04, 18.15 часа.
Цена на билет на автобусна линия Елена-Марян-Палици-Беброво-Константин-Майско

Населено място по маршрута

Елена

Синджирци

Руховци

Марян

Чакали

Палици

Давери

Беброво

Козя река

Константин

Крумчевци

Майско

Елена

1.20

2.00

2.20

2.50

2.60

2.80

3.00

3.50

3.50

3.90

4.00

Синджирци

1.20

1.30

1.60

2.00

2.40

2.20

2.50

2.80

2.80

3.20

3.50

Руховци

2.00

1.30

1.20

1.50

1.90

2.00

2.20

2.50

2.50

3.00

3.1

Марян

2.20

1.60

1.20

1.20

1.80

1.60

1.90

2.20

2.20

2.80

2.90

Чакали

2.50

1.90

1.50

1.20

1.20

1.50

1.70

2.00

2.00

2.60

2.80

Палици

2.60

2.40

1.90

1.80

1.20

1.30

1.50

1.90

1.90

2.50

2.60

Давери

2.80

2.20

2.00

1.60

1.50

1.30

1.30

1.50

1.50

2.20

2.50

Беброво

3.00

2.50

2.20

1.90

1.70

1.50

1.30

1.30

1.30

1.60

2.20

Козя река

3.50

2.80

2.50

2.20

2.00

1.90

1.50

1.30

1.00

1.20

1.60

Константин

3.50

2.80

2.50

2.20

2.00

1.90

1.50

1.30

1

1.20

1.60

Крумчевци

3.90

3.20

3.00

2.80

2.60

2.50

2.20

1.60

1.20

1.20

1.30

Майско

4.00

3.50

3.10

2.90

2.80

2.60

2.50

2.20

1.60

1.60

1.30


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Велковци-Лазарци-Хъневци-Илаков рът-Буйновци-Мийковци
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всеки петък в 8.00, 17,00 часа и обратно от село Мийковци в 8.55, 17.55 часа.
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всяка неделя, 15,30 часа и обратно от село Мийковци в 16.11 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена-Велковци-Лазарци-Хъневци-Илаков рът-Буйновци-Мийковци

 

Населено място по маршрута

Елена

Неювци

Майтанеци

Велковци

Лазарци

Хъневци

Ил. Рът

Буйновци

Мийковци

1

Елена

1.20

1.40

1.80

2.00

1.90

2.20

2.50

3.00

2

Неювци

1

1.20

1.40

1.70

1.80

1.90

2.20

2.70

3

Майтанеци

1.40

1.20

1.20

1.40

1.60

1.80

1.90

2.40

4

Велковци

1.80

1.40

1.20

1.30

120

1.50

1.70

2.20

5

Лазарци

2.00

1.70

1.40

1.20

1.20

1.20

1.30

1.50

6

Хъневци

1.90

1.80

1.60

1.20

1.20

1.30

1.40

1.60

7

Ил. Рът

2.20

1.90

1.80

1.50

1.20

1.20

1.60

1.80

8

Буйновци

2.50

2.20

1.90

1.70

1.30

1.40

1.60

1.50

9

Мийковци

3.00

2.70

2.40

2.20

1.50

1.60

1.80

1.50


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия: Елена-Блъсковци-Яковци-Гърдевци-Бадевци-Средни колиби
тръгване от спирка „Автогара Елена „ всяка сряда в 7.30, 14,30 часа и обратно от село Средни колиби в 8.17, 15.57 часа.
Цена на билет на автобусна линия: Елена-Блъсковци-Яковци-Гърдевци-Бадевци-Средни колиби

 

Населено място по маршрута

Елена

Блъсковци

Вълчевци

 

Яковци

 

Гърдевци

Елба

Ср. Колиби

Илиевци

Берковци

Бадевци

Долни Болерци

1.

Елена

1.80

1.80

1.80

2.50

2.80

3.00

3.20

3.20

3.80

1.20

2.

Блъсковци

1.80

1.20

1.20

2.20

2.30

2.60

3.00

3.00

3.30

1.20

3.

Вълчевци

1.80

1.20

1.20

2.20

2.30

2.50

3.00

3.00

3.30

1.20

4.

Яковци

1.80

1.20

1.20

2.00

2.50

2.50

2.60

2.60

2.80

1.20

5.

Гърдевци

2.50

2.20

2.20

2.00

1.60

2.00

2.30

2.30

2.50

2.30

6.

Елба

2.80

2.30

2.50

2.50

1.60

1.10

1.10

1.40

1.80

2.40

7.

Ср. Колиби

3.00

2.60

2.50

2.50

2.00

1.10

1.20

1.40

1.80

2.20

8.

Илиевци

3.20

3.00

3.00

3.00

2.60

2.30

1.40

1.20

2.00

2.50

9.

Берковци

3.20

3.00

3.00

2.60

2.30

1.40

1.40

1.20

1.80

2.50

10

Бадевци

3.80

3.30

3.30

3.30

2.50

1.80

1.80

2.00

2.00

2.60

11.

Долни Болерци

1.20

1.20

1.20

1.20

2.30

2.40

2.20

2.50

2.50

2.60