Електроснабдяване
Обслужването на населението на Община Елена се извършва от Energo Pro.

Денонощен телефон за връзка
на цената на един градски разговор


e-mail: service@energo-pro.bg