ВиК

Територията на община Елена се обслужва от ВиК „Йовковци” ООД град Велико Търново, район Елена. Почти всички населени места са водоснабдени.
ПОДАЙ СИГНАЛ до ВиК Йовковци - В. Търново
062 618 126