Герб и знаме

Дата на публикуване: 05.11.2012 09:49
    


Гербът на град Елена изобразява:

- Часовниковата кула с перо – символ на устойчивост във времето и приноса на града в духовния напредък на нацията;

- Два грифона – изобразени в летописните надписи на видния възрожденски книжовник Дойно Граматик, като пазители на символа на града;

- Орнамент от същите надписи, твърде характерен за възрожденската епоха – ограждащ в кръг изображенията, който символизира осезателното присъствие на селището в този период от новата ни история.


Знамето на Община Елена е правоъгълно и зелено на цвят. В центъра му е изобразен гербът на Община Елена.

  1. Герб и знаме - Текуща страница
  2. Географски особености
  3. Местоположение