Детски градини

Дата на публикуване: 05.02.2013 09:52
Детска градина „Радост”

град Елена 5070

улица „Иван Момчилов” №94

телефон: 06151/6436, 06151/6043


Детска градина „Вяра, Надежда и Любов”

село Беброво 5054

телефон: 0879 144 370
 
Правилник за дейността на детската градина 
Стратегия за развитие /2016-2019/ 
План за действие по реализиране на стратегията за развитие /2016-2020/ 
 

Детска градина „Щастливо детство”


село Константин 5080

улица „Читалищна” №10

телефон: 0879 989 677
  
Правилник за дейността детската градина  
Стратегия за развитие /2016-2020/  
План за постигане на стратегически цели  

Детска градина "Приказен свят"

село Майско 5085

улица „Първа” №61

телефон: 0879 989 679
 

Детска градина "Мир"

село Каменари

телефон: 0879 144 300

Правилник за дейността на детската градина 
Стратегия за развитие /2016-2020/ 
План за дейносттите по реализиране на стратегията /2016-2018/

  1. Детски градини - Текуща страница
  2. Училища
  3. Център за подкрепа за личностно развитие