Център за подкрепа за личностно развитие

Дата на публикуване: 05.02.2013 18:28

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Елена се помещава в сградата на Общностния център на улица "Поп Сава Катрафилов" № 25 от месец март 2020 година.

Като обслужващо звено в сферата на образованието е наследник на традициите останали от бившия Детски комплекс и Център за работа с деца. В него децата развиват образователните, творческите и физически наклонности и участват в работата на извънучилищни форми, като кръжоци, школи, клубове и др. За осмисляне на свободното време на учениците избрали да развиват своя творчески потенциал, работят учители подкрепящи искрено тази кауза. ЦПЛР или Общински детски комплекс гр. Елена се посещава ежегодно от близо 150 деца, посещаващи 8 постоянни и 3 временни групи за работа през ваканциите.

Характерни дейности се развиват в кръжока по Живопис, Приложни изкуства - керамика и дърворезба, ВТФ"Радост", Английски език в ДГ"Радост, ТФ"Етнос" в ДГ-с.Майско, Състав за модерен балет "Кадифе", Състав за български народни танци "Балкански ритми", Лятно училище за изкуства, отдих и спорт и Футбол през лятната ваканция.

Назад през годините участниците в различните извънучилищни форми печелят много награди от общински, национални и международни конкурси, фестивали и състезания.

Адрес:
град Елена 5070
улица „Поп Сава Катрафилов” № 25
телефон: 0884573675
e-mail: info-300306@edu.mon.bg
Facebook: Общински детски комплекс 


  1. Център за подкрепа за личностно развитие - Текуща страница
  2. Училища
  3. Детски градини