Попниколова къща

Дата на публикуване: 01.04.2013 07:34


Попниколовата къща е една от най-характерните в Елена. Строена е през първата половина на XIX век – около 1830 година. В първите години след Освобождението в нея е била настанена градската техническа служба, затова се нарича още „Старото инженерство”. Сградата е триетажна, с приземие и два етажа. В приземието са изградени два дюкяна с каменни стени, а горните етажи са жилищни. Къщата е паметник на културата с национално значение.
След пълната и реставрация Попниколовата къща е предоставена на Софийски университет „Свети Климент Охридски” за използване като научна и учебна база. В момента в къщата се помещава Музей по палеонтология към университета.
В музея са представени материали от колекциите на акад. проф. д.г.н. Тодор Николов, ст.н.с. Стойчо Бресковски и ст.н.с. Кристалина Стойкова. Част от материалите от находищата около Елена са събрани от студенти от катедра Геология и Палеонтология към Софийски университет „Свети Климент Охридски”, по време на тяхната лятна учебна практика по Палеонтология провеждана в базата на СУ в град Елена.

Повече информация за музея можете да получите на адрес paleo-elena.hit.bg.

Попниколовата къща
Музей по палеонтология
Работно време: сряда до неделя 9.00-12.00    13.00-17.00
Телефон : 0878 320941
Адрес: 5070 гр. Елена, ул. Кършовска № 6
GPS: 42.92873,25.875687
web: http://www.paleo-elena.hit.bg/   http://www.museum-elena.hit.bg/
Входни такси:
2 лв. за възрастни, 1 лв. за учащи