Нормативна уредба


Наименование Брой тегления
Otchet_deynostta_2021.pdf 41 Изтегли документ с име "Otchet_deynostta_2021.pdf"
Отчет на МК за 2021 година.pdf 42 Изтегли документ с име "Отчет на МК за 2021 година.pdf"
Конституция на Република България.pdf 140 Изтегли документ с име "Конституция на Република България.pdf"
Наказателен Кодекс.pdf 144 Изтегли документ с име "Наказателен Кодекс.pdf"
Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена 181 Изтегли документ с име "Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена"
Програма на МК 2019 161 Изтегли документ с име "Програма на МК 2019"
Закон за физическото възпитание и спорта 193 Изтегли документ с име "Закон за физическото възпитание и спорта"
Отчет на МК за 2018.pdf 191 Изтегли документ с име "Отчет на МК за 2018.pdf"
Закон за закрила на детето.pdf 164 Изтегли документ с име "Закон за закрила на детето.pdf"
Закон за младежта 131 Изтегли документ с име "Закон за младежта"
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 160 Изтегли документ с име "Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"
Конвенция за правата на детето 133 Изтегли документ с име "Конвенция за правата на детето"