Структура

Дата на публикуване: 28.06.2021 00:00

ДЕСИСЛВА    ШОПОВА
Длъжност:    ПРЕДСЕДАТЕЛ
Електронна поща    zkhd@elena.bg
Телефон    0879910628
    
ЙОРДАН    СТОЙКОВ
Длъжност:    СЕКРЕТАР
Електронна поща    mk@elena.bg
Телефон    0879101354
    
ПЕТЪР    КОЙЧЕВ
Длъжност:    ИНСПЕКТОР ДПС
Телефон    0879862333
    
КРАСИМИРА    СТОЙКОВА
Длъжност:    ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Електронна поща    kras44@abv.bg
Телефон    0889714752
    
МИГЛЕНА    ПЕТРОВА
Длъжност:    ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Електронна поща    karda6eva19661966@abv.bg
Телефон    0884143532
    
МАРИЯ    НИКИФОРОВА
Длъжност:    ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Електронна поща    dg_ni-ma@abv.bg
Телефон    089905407
    
ИВАН    МИРЯНОВ
Длъжност:    ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Телефон    0888902322
    
ГЕОРГИ    КАРАГЕОРГИЕВ
Длъжност:    ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Телефон    0887337792