05.06.2023
През тази година 3 проектни предложения на Община Елена, всяко на стойност от по 15 000 лева, са одобрени за финансиране по Националната кампания „За чиста околна среда 2023” и обявения от екоминистерството конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.Предстои да бъдат изпълнение следните проекти – „Почистване, обновяване и облагородяване на Дендрариум, намиращ се в парк „Калето“ в гр. Елена, „Нашето село –...

05.06.2023
В продължение на четири дни Търговище бе домакин на Държавния лично-отборен шампионат по класическа и свободна борба за момчета до 15 години. В свободния стил участваха 250 борци от 46 клуба в страната. В категория до 48 кг състезателят на еленския клуб „Дан Колов“ с треньор Недялко Петров – Берке Алкин, стана безапелационен шампион. По пътя си към златния медал той победи Момчил Симеонов с туш, Димитър...

05.06.2023
На 4 юни т.г. се проведе поредният събор на общинските читалища с домакинство на създаденото през далечната 1881 година разпоповско читалище. Иван Минчев, председател на НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“, поздрави с добре дошли присъстващите, а кметът, инж. Дилян Млъзев, откри празника, като преди това връчи почетна грамота и подарък на Люба и Фикрат Салимови, заселили се преди 5 години в Разпоповци и прегърнали идеята...

02.06.2023
По повод Международния ден на детето – 1 юни, на площад „Христо Ботев“ се състоя детски празник, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Община Елена. За доброто настроение на публиката се погрижиха водещите Сияна и Симона, децата от Вокална група „Весели звънчета“ при НУ „Ил. Макариополски“ с ръководител г-жа Цветка Зуркова, Танцова формация „Виктори“ с ръководител г-жа Виктория Славчева, Балет „Кадифе“ с...

01.06.2023
От 1 юни до края на месец юли за бъдещите първокласници в Елена се организира детска занималня. Тази година близо 40 деца, разделени в две групи, ще прекарат летните месеци в обучения и забавления. Едните ще провеждат своите занимания в Центъра за ранна интервенция на уврежданията, а другите всеки делничен ден ще са в Общностния център в Елена. За осма година финансирането на занималнята на 15 от...


28.11.2022
01.12.2022 г. 15:30 ч., Детски отдел на Градската библиотека РАБОТИЛНИЧКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ УКРАСЯВАНЕ НА ПРАЗНИЧНАТА ЕЛХА 05.12.2022 г. 145 ГОДИНИ ОТ БОЕВЕТЕ КРАЙ ЕЛЕНА 09:00 ч. Поднасяне на цветя пред паметника на Долни Чукани 09:30 ч. Поклонение в мемориалния комплекс „Казашки кръст“ 10:15 ч. Панихида край паметника в местността Дъбравата 11:00 ч. Начало на шествие от площад „Иларион Макариополски“ до паметника западно от града 11:40 ч. Старт на традиционната щафета от ученици при...

28.10.2022
 1 НОЕМВРИ 17:00 Ч. ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ ОТ АИК „ДАСКАЛОЛИВНИЦАТА“ ДО ПЛОЩАД „ХРИСТО БОТЕВ“  2 НОЕМВРИ 17:00 Ч., ЗАЛА 101 В ОБЩИНА ЕЛЕНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ ОТ ПЛЕНЕРА И КОНКУРСА „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ – ПОЧИТ И ВДЪХНОВЕНИЕ“. НАГРАЖДАВАНЕ СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПРОФ. ДИН ПЕТКО ПЕТКОВ  4 НОЕМВРИ 11:00 Ч., ХРАМ „РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО“ ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 11:30 Ч.,...

05.06.2023
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването му да направят своите предложения и становища по проекта за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg, obs@elena.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24. Относно: Изменения...

16.02.2023
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  и Анализ на потребностите от социални услуги в община Елена Законът за социалните услуги, с който се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определя ролята на общинските администрации при...

10.02.2023
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: Необходимостта от промяна в Наредбата за условията за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (Наредбата) е обусловена от факта, че и през 2023 г. започваме годината без приет Закон за държавния бюджет. Но докато през миналата...

08.02.2023
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на нова наредба: Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена са изменения в редица закони, необходимостта от осъвременяване на уредбата, касаеща опазването на околната среда и премахване на съдържание, което следва да бъде уредено с друг нормативен акт. В проекта на наредба е направено систематизиране на разделите, като се...

01.02.2023
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: С Решение № 12630 от 10.12.2021 г. на Върховен административен съд по адм.д. № 2831/2021 е възприета непротиворечива практика по отношение на събраните такси от предоставено тротоарно право върху публична общинска собственост. Съобразно същото общината е единственият субект, който предоставя за ползване тези общински терени, като върху тротоарите могат да...

31.01.2023
На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на общината предоставя проектът за публично обсъждане на населението, чрез публикуването ѝ на интернет страницата. Във връзка с горното, в 14-дневен срок се дава възможност на заинтересованите лица...

25.04.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 8 вакантни длъжности за лекари, медицински сестри и лаборанти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 19.05.2023 г . Комплект-документи се получават и подават във...

05.04.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи – 28.07.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие -...

04.04.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № РД- 364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 4 вакантни длъжности за войници в КЛП за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 21.04.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно...

23.03.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на 50 вакантни длъжности за войници в НГЧ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 06.06.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие -...

10.03.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 длъжности за приемане  на срочна служба в доброволния резерв на български граждани. В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново  – 150 длъжности. Във военно формирование 22160, гр. Плевен – 100 длъжности. Срок за подаване на документи – 28.04.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно...

27.02.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със Заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура по обявяване на 88 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 07.04.2023 г. Комплект-документи се получават и подават...

24.01.2022
На 25.01.2022 г. В периода 08:00 ч. до 08:15 ч. и от 16:45 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н.П.Константинов, Г.С.Раковски, Х.Й.Брадата, П.Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян Станев, Пробуда, част от Ив. Момчилов до №60, ВИК, Болницата, Менталeн център, СОУ „Ив....

08.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. На 11.10.2021 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Елена - ул....

06.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61.

30.09.2021
В периода 29.09.2021 - 05.10.2021 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена, село Майско - ул. „Първа", ул. „Осма", централната част на селото, училището и кметството. На 01.10.2021 от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,...

29.09.2021
В периода 29.09.2021 - 05.10.2021 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена, село Майско - ул. „Първа", ул. „Осма", централната част на селото, училището и кметството. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите...

27.09.2021
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: На 05.10.2021 г. В периода 14:00 ч. до 16:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н. П. Константинов, Г. С. Раковски, Х. Й. Брадата, П. Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян...