29.09.2023
На 28-ми септември в китното балканско село Раювци се състоя закриването на националния пленер по скулптура и живопис, организиран за седма година от фондация „Звезди по звездите“. В него взеха участие над 40 творци от страната и чужбина. Със своите произведения в събитието успешно се включиха и петимата румънските художници от град Меджидия, които за поредна година посещават община Елена във връзка със съвместния проект „Култура...


26.09.2023
Община Елена за поредна година се включи в инициативата „Европейска седмица на мобилността“, водеща началото си още от 2002 г. Темата тази година бе „Пестене на енергия“. На 21 и 22 септември момичетата от Българския младежки червен кръст с цел стимулиране на гражданите, ползващи обществен транспорт в общината, раздадоха на всички пътници – флаери с информация за „Европейската седмица на мобилността“, заедно с кроасан и вода,...

25.09.2023
С театралната постановка „Как се търси нов съпруг?“ на пазарджишкия театър „Константин Величков“ бе сложен финалът на Седмицата на изкуствата в община Елена. В седемте дни – от 18 до 24 септември, еленчани и гости на града имаха възможността да се насладят на нови и различни събития, посветени на киното, литературата, живописта, музиката, фотографията, танца, театъра. Седмицата бе включена за първа година в Културния календар на...

25.09.2023
През изминалия уикенд се проведе Държавно първенство по ориентиране 12-18 години и ветерани в град Варна. В първия старт Красен Недялков се класира втори във възрастова група М-35. Вторият ден от надпреварата премина в две дисциплини – щафетно бягане за децата и средна дистанция за ветераните. Състезателите от СКО „Чумерна-83 Елена“ отново се представиха достойно. Щафетата в състав Цветелина Стоянова, Виктория Стойчева и Яна Василева се класира...

25.09.2023
На 22 и 23 септември т.г. на игрището до стадион „Чумерна“ се проведе Есенен турнир по тенис на корт, организиран от Община Елена. В него се включиха 7 двойки, които играха на принципа „всеки срещу всеки“ с общо 42 проведени срещи. До полуфиналите на „Елена оупън“ достигнаха Светослав Петков и Симеон Савов, които загубиха с 4:6 от победителите Христо Капасъзов и Петър Милков. В другите срещи Симеон и...

05.06.2023
Община Елена чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването му да направят своите предложения и становища по проекта за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg, obs@elena.bg или в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ 24. Относно: Изменения...

16.02.2023
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  и Анализ на потребностите от социални услуги в община Елена Законът за социалните услуги, с който се въвежда планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, определя ролята на общинските администрации при...

10.02.2023
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: Необходимостта от промяна в Наредбата за условията за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (Наредбата) е обусловена от факта, че и през 2023 г. започваме годината без приет Закон за държавния бюджет. Но докато през миналата...

08.02.2023
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Причини, които налагат приемането на нова наредба: Основните причини, налагащи приемането на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена са изменения в редица закони, необходимостта от осъвременяване на уредбата, касаеща опазването на околната среда и премахване на съдържание, което следва да бъде уредено с друг нормативен акт. В проекта на наредба е направено систематизиране на разделите, като се...

01.02.2023
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Причини, които налагат приемането на допълнения и изменения в Наредбата: С Решение № 12630 от 10.12.2021 г. на Върховен административен съд по адм.д. № 2831/2021 е възприета непротиворечива практика по отношение на събраните такси от предоставено тротоарно право върху публична общинска собственост. Съобразно същото общината е единственият субект, който предоставя за ползване тези общински терени, като върху тротоарите могат да...

31.01.2023
На основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на общината предоставя проектът за публично обсъждане на населението, чрез публикуването ѝ на интернет страницата. Във връзка с горното, в 14-дневен срок се дава възможност на заинтересованите лица...

21.08.2023
Община Елена уведомява гражданите, че от 21.08.2023 г. до 08.09.2023 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на общинската администрация ще се приемат заявления по образец за закупуване на дърва на преференциални цени от временен склад в землището на с. Дрента и с. Тодювци по ценоразпис, одобрен с Решение № 114/27.07.2023 г. на Общински съвет Елена. След посочения срок заявления ще се приемат само от...

08.08.2023
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща...

08.08.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част във военно формирование 54800 - София. Срок за подаване на документи – 03.11.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх.„А“.

04.08.2023
Общинска служба по земеделие гр. Елена уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от община Елена. Същите се намират в общинска служба по земеделие гр. Елена. Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2023 г....

03.08.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № РД - 892/28.07.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една) вакантна длъжност за „Младши специалист по физическа подготовка и спорт” във военно формирование 22970 - София. Срок за подаване на документи – 15.08.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ №...

03.08.2023
Военно окръжие – Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини) на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 52290 - Варна. Срок за подаване на документи – 15.09.2023 г. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес:...

01.08.2023
„ВиК Йовковци“ ООД - район Елена уведомява своите абонати, че във връзка с профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия от Електроразпределение „Север АД“ на 02.08.2023 г. ще бъде нарушено водоподаването на селата в община Елена: Чакали, Марян, Руховци, Илаков рът, Палици, Христовци, Каменари, Светославци, Константин, Беброво, Бялковци. Вследствие на прекъсването помпените станции, които захранват гореспоменатите села, няма да работят. Възстановяването на водоподаването ще се осъществи след...

01.08.2023
На 02.08.2023 от 08:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена: с. Килъжевци, с. Руховци, с. Илаков рът, с. Хъневци, с. Лазарци, с. Велковци, с. Нешевци, с. Марян, с. Долни Марян, с. Ганев дол, с. Кринковци, с. Босевци, с. Чакали, с. Граматици, с. Костел, с....

24.01.2022
На 25.01.2022 г. В периода 08:00 ч. до 08:15 ч. и от 16:45 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: град Елена - улици Васил Левски, Стара планина, Н.П.Константинов, Г.С.Раковски, Х.Й.Брадата, П.Хилендарски, Освобождение, Здравец, Емилиян Станев, Пробуда, част от Ив. Момчилов до №60, ВИК, Болницата, Менталeн център, СОУ „Ив....

08.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. На 11.10.2021 от 08:30 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Елена - ул....

06.10.2021
В периода 07.10.2021 - 14.10.2021 от 09:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - село Дрента. Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране. Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61.

30.09.2021
В периода 29.09.2021 - 05.10.2021 от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Елена, село Майско - ул. „Първа", ул. „Осма", централната част на селото, училището и кметството. На 01.10.2021 от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия,...