ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ ЕЛЕНА С НАГРАДИ ОТ ОНЛАЙН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
03.07.2020
  Малки талантливи танцьори от Елена станаха победители в първия международен онлайн фолклорен конкурс „Българин 2020“. Сестрите Никол и Велина Миндизови са на първо място от двойките изпълнители на народни танци във възрастовата група 8-11 години. Освен диплом и медали, съгласно регламента на конкурса за победителите, момичетата получават и специална награда. Заедно със своите родители ще могат да посетят безплатно Исторически парк Варна, официален партньор и основен спонсор на родолюбивата инициатива. Петгодишната Сияна Стоянова спечели второто място при малките танцьори до 7 години. При голяма конкуренция трите деца достойно представиха Клуба за автентични народни хора при НЧ „Напредък-1863“ в Елена, където се...

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 05.07.2020 г,
03.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 14 И 21 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
02.07.2020

ЗАПОЧВА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПОТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КРАЙ ЕЛЕНА
01.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 01 И 03 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
01.07.2020

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят за Вас” Безплатни посещения във всички обекти на Музей на Възраждането 14 - 15 февруари Трифон Зарезан в село Марян 14 февруари, 11:00 – 16:00 часа – Ден на отворени врати. Дегустация на вина Винарска изба Марян 15 февруари, 11:00 ч. – „Добре...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Проектът на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В е изготвена на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят: Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и...

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
02.12.2019

Покана за общо събрание на ФК "Чумерна"
24.06.2020
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб "Чумерна" гр. Елена, ЕИК 104596844, на основание чл. 12, ал. 1 от Устава на сдружението, кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 07.07.2020 г. в 17:00 часа в зала № 211 в сградата на Община Елена при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността през 2019 г. на Управителния съвет 2. Приемане на промени в Устава на сдружението 3. Освобождаване на Управителния съвет и избиране на нов Управителен съвет на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна" 4. Приемане на нови и изключване на досегашни членове на СНЦ „Футболен клуб "Чумерна" В случай че...

Със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165 (сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните:София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода и Мусачево.
10.02.2020

Конкурс за длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
17.01.2020

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
13.01.2020

Национална информационно–комуникационна кампания „Бъди войник”
18.11.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 14 И 21 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
02.07.2020
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: На 14.07.2020 г., от 09:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни танчевци, Топузи, Николчевци, Кожлевци, южната част на Буйновци. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:30 ч. до 09:45 ч. и от 13:30 ч. до 14:00 ч. в районите на Община Елена – села Синжерлии, Майтанеци, Ганевци, Пърчевци, Усои, Горни Геновци, Драганосковци, Новачкини, Шубеци, Веселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари,...

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 01 И 03 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
01.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 29 И 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА
26.06.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 09 И 14 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
26.06.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 02 - 06.12.2019 ГОДИНА
21.11.2019