ДАРИТЕЛИ СПАСИХА ОТ РАЗРУХА ЦЪРКВАТА В МИЙКОВЦИ
20.10.2020
  Преди 125 лета хората от село Мийковци издигнали църква – на високо и лично място, да я огрява слънцето, да блести отдалече. Построили я доброволно – за полза роду. С голям мерак работили местните майстори, с волски коли карали материалите, дялали и редили камък по камък…Станала църквата – за вяра и закрила на хората. Зографи от Търново и София я изписали, а иконостоса и иконите си закупили мийковчани. 193-ма родолюбиви люде са вписани в поименен списък на дарителите, запазен и до днес. В архива на никоя друга църква в Еленска духовна околия, които наброяват 32, не съществува толкова подробен и...

Поздравление на кмета на община Елена по случай Деня на българския лекар
19.10.2020

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 18.10.2020 година
16.10.2020

ОБЩИНА ЕЛЕНА ЩЕ ЗАЛОЖИ НА УДОБЕН ЗА НАСЕЛЕНИЕТО МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ
16.10.2020

ПАНТЕОНЪТ НА ВОЙВОДИТЕ В РАЮВЦИ УВЕКОВЕЧИ 42-МА ПОБОРНИЦИ ЗА СВОБОДА
15.10.2020

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят за Вас” Безплатни посещения във всички обекти на Музей на Възраждането 14 - 15 февруари Трифон Зарезан в село Марян 14 февруари, 11:00 – 16:00 часа – Ден на отворени врати. Дегустация на вина Винарска изба Марян 15 февруари, 11:00 ч. – „Добре...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

Относно: Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена
07.10.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В Деловодството на Община Елена на 31 март 2020г. е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет Елена с изх. № РД.01.06-2-(6)/30.03.2020г., към което е приложен протест от г-жа Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново. С гореспоменатия протест г-жа Иванова оспорва разпоредбите на чл. 15 и чл. 49, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, като счита тези разпоредби за незаконосъобразни, поради противоречието им с нормативни актове от по-висок ранг и иска отмяната им. Образувано е производство, по което първоинстанционния съд се е произнесъл...

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020

Обява на министъра на отбраната на Република България
14.10.2020
Военно окръжие - Велико Търново Ви информира, че със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 03.11.2020г.Обява

Обява на министъра на отбраната на Република България
13.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
17.08.2020

ОБЯВА OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
10.08.2020

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 13 ДО 16 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
12.10.2020
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: В периода 13.10.2020 - 16.10.2020 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - села Зеленик, Игинатовци, Мийковци, Духлевци, Горни танчевци, Топузи, Николчевци, Буйновци, Кожлевци, Шубеци, Драгановци, Драгийци, Киревци, Добревци, Пейковци, Дрента, Баждари, Горни край, Весеселина, Папратлива, Райновци, Бейковци, Тодювци, Кантари, Карандели, Мирчевци, Багалевци, Садината.. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Община...

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 05 И 06 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
04.10.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 28 СЕПТЕМВРИ ДО 02 ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА
25.09.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО ОТ 23 ДО 25 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
21.09.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 17 - 18 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА
16.09.2020