БЛИЗО 50 ДЕЦА УЧАСТВАХА В ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ОТДИХ, ИЗКУСТВА И СПОРТ В ЕЛЕНА
04.08.2020
  За десета година Общинският детски комплекс в Елена, днес Център за подкрепа за личностно развитие, организира за малчуганите от балканския град едномесечни ваканционни занимания. Те се проведоха в Лятното училище за отдих, изкуства и спорт. В разнооразната програма през юли се включиха близо 50 деца както от Елена, така и от други градове на страната. По време на заниманията участниците развиваха своето въображение, умения за работа в творчески дейности, премериха силите си в различни спортни надпревари. Незабравими преживявания оставиха у децата игрите в парк „Калето“, откриването на съкровища, риболовът на язовир „Йовковци“, разходките сред красивата природа по маршрути в околностите...

АВТОРИ НА НОВИ КНИГИ ПОЛУЧИХА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНА ЕЛЕНА
31.07.2020

ПОЛИЦИЯТА В ЕЛЕНА ЩЕ ГЛОБЯВА ЗА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ В ГРАДА И СЕЛАТА
31.07.2020

Списък на земеделските производители и собственици на лични стопанства от община Елена, допуснати да търгуват със селскостопанска продукция на неделния пазар в гр. Елена на 02.08.2020 г,
31.07.2020

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
30.01.2020
  4 февруари Пътуващо кино 14:20 ч. – “Шпионски бъркотии” – анимация, бг аудио 3D 16:00 ч. – “Овца или вълк 2 голям прас” – анимация, бг аудио 3D 17:20 ч. – “Джуманджи следващо ниво” – 3D 19:30 ч. – “Лоши момчета завинаги” – 2D НЧ „Напредък-Елена-1863” 12 февруари Работилница за мартеници 16:30 ч. Общностен център „Разбери настоящето, приготви се за бъдещето” Беседа с Пиер Биньолас (французин, експерт по икономика) 17:30 ч. заседателна зала на НЧ „Напредък-Елена-1863” 14 февруари „Денят за Вас” Безплатни посещения във всички обекти на Музей на Възраждането 14 - 15 февруари Трифон Зарезан в село Марян 14 февруари, 11:00 – 16:00 часа – Ден на отворени врати. Дегустация на вина Винарска изба Марян 15 февруари, 11:00 ч. – „Добре...

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
28.11.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ
31.10.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
30.09.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
29.08.2019

Относно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати клас В
24.02.2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Проектът на наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификат клас В е изготвена на основание чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и съобразно последните изменения в ЗНИ и Правилника за прилагането на закона за насърчаване на инвестициите /ППЗНИ/. С тази Наредба се определят условията, редът и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите на територията на община Елена и издаване на сертификат клас В. Мотиви за приемане на нова наредба и цели, които се поставят: Проектът на наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и...

Относно: Приемане на нова Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена
17.02.2020

Относно: Приемане на нова Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Елена
17.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за мандата 2019 - 2023 г.
09.01.2020

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена
02.12.2019

ОБЯВА - Откриване процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Елена
31.07.2020
  В изпълнение на свое Решение № 112 / 23.07.2020 г. Общински съвет Елена открива процедура за определяне на 8 бр. (осем) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Елена. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт, да е дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: - да е на възраст от 21 до 68 години; - да има настоящ адрес в община Елена, която попада в рамките на съдебния район на Районен съда – Елена; - да има завършено най-малко средно образование; - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; -...

Обява на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”
31.07.2020

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български гражданиосвободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020 г.
29.07.2020

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190 (сто и деветдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.
17.07.2020

Със заповед № ОХ-491 от 29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част
17.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 05 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
04.08.2020
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че: На 05.08.2020 от 09:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр.Елена - ул. Ст.Михайловски до №40, блок „Строителна", фирми „Елбекс", Мандра Би Си Си Хандел, Фабрика за преработка на билки и гъби, фирмите в бившето „ОКС", „Брилянт", „Еленските майстори", Бензиностанции „Петрол" и „Липекс", „ЕТ Валентин Ганчев", фирма ЕТ „100 - Стоян Стоянов", бивша фабрика Текстил, ЕТ „Роза - 90", "Елба - 99 Гатер", автомивка.. Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово...

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 11-14 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
28.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 04 АВГУСТ 2020 ГОДИНА
22.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 23 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
22.07.2020

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 14 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
13.07.2020