Читалища

Дата на публикуване: 07.04.2013 21:00


Народно читалище „Напредък-Елена-1863”


град Елена 5070
улица "Стоян Михайловски" №2
телефон: 0879 101 409
e-mail: napredak_elena@abv.bg

Народно читалище „Просвета-Разпоповци-1881”
град Елена 5070
улица "Разпоповци" №38
телефон: 0878 649 632
e-mail: prosveta_razpopovci_1881@abv.bg

Народно читалище „Надежда-Беброво-1870”
село Беброво 5084
улица "Осма" №3
телефон: 0878925210    
e-mail: nadejda_bebrovo@abv.bg
 

Народно читалище „Искра-1900”
село Константин 5080
улица "Читалищна" №74
телефон: 0888523963
e-mail: iskra_konstantin@mail.bg

Народно читалище „Наука-1899”
село Костел 5099
телефон: 0885520640
e-mail: nauka_1899@abv.bg

Народно читалище „Надежда-1904”
село Тодювци 5094
телефон: 0879 101 359
e-mail: nadezda.todjuwcy@gmail.com

Народно читалище „Просвета-1927”
село Дрента 5095
телефон: 0878 916 907
e-mail: ruczka@gmail.com

Народно читалище „Просвета-1897”
село Палици 5083
телефон: 0878 966 713
e-mail: megi_angel@mail.bg

Народно читалище „Развитие-1914”
село Руховци 5079
телефон: 0892 221 062
e-mail: pilero@abv.bg

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1928”
село Буйновци 5097
телефон: 0879 101 428
e-mail: syglasie_2014@abv.bg
 
Народно читалище „Иван Комитов-1976”
село Каменари 5083
телефон: 0876 916 403
e-mail: iv.komitov@abv.bg

Народно читалище „Пробуда-1903”

село Илаков рът 5082
телефон: 0879 101 352
e-mail: probuda_ilakovrat@mail.bg

Народно читалище „Надежда-1927”
село Шилковци 5087
телефон: 0888766833
e-mail: chitalishe_shilkovci@mail.bg

Народно читалище „Христо Смирненски-1890”
село Чакали 5099
телефон: 0878 197 069
e-mail: smirnenski_chakali@mail.bg

Народно читалище „Наука-1900”
село Марян 5084
телефон: 0879 101 355
e-mail: chitalishe.nauka@abv.bg

Народно читалище „Надежда- 1942”
село Бадевци 5093
телефон: 0876 196 922
e-mail:  nadejda1942_badevci@mail.bg

Народно читалище „Събуждане-1894”

село Средни колиби 5093
телефон: 0879 101 358
e-mail: sabujdane1894@mail.bg

Народно читалище "Съзнание-2012"
село Яковци 5081
телефон: 0887 740 489
e-mail: ianica.ivanova@abv.bg

Народно читалище "Съгласие-2014"
село Блъсковци 5073
телефон: 0879 101 428
e-mail: syglasie_2014@abv.bg

  1. Читалища - Текуща страница
  2. Културен календар
  3. Медии
  4. Библиотека