Медии

Дата на публикуване: 08.04.2013 06:41
Вестник „Еленска трибуна”Общинският вестник „Еленска трибуна” е единственото печатно издание, което излиза в община Елена. Той е наследник на прогресивния вестник „Еленска защита” на Панайот Кършовски от 1937 година.

Първият брой на „Еленска трибуна” излиза на 7 юни 1959 година със заглавка „Балканска трибуна” и в продължение на 45 години, въпреки превратностите на времето, издаването му не е спирало. Издател на вестника е „Еленски балкан” ООД- дружество с 52% дялово участие на община Елена и 48% на частни лица. Тиражът му е 1200 броя, разпространява се чрез абонамент- 1000 броя и ръчна продажба- около 100 броя. Изданието е в таблоиден формат, 4 страници и излиза всеки втори и четвърти четвъртък на месеца. Интерес към него има не само от местното население, той се получава от дългогодишни абонати в много градове на страната- София, Русе, Варна, В. Търново, а също и в чужбина- Австралия, Канада, САЩ, Германия и др.

Изданието отразява цялостния живот в общината, на неговите страници намират място най-важните събития и личности и за тези 45 години той се превърна в летописец на града и селата в еленския край.

Вестникът се прави от нещатна редакция с помощта на дългогодишни утвърдени сътрудници. Адресът е: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24, тел. 06151/60-33, главен редактор- Мария Симеонова, тел. 06151/6331, GSM 0879 101 415, e-mail: vestelena@abv.bg.


  1. Медии - Текуща страница
  2. Културен календар
  3. Библиотека
  4. Читалища