Библиотека

Дата на публикуване: 08.04.2013 13:01
Градската библиотека в Елена е създадена на базата на библиотеките при църквата, метоха и училището, на домашните библиотеки на родолюбиви еленчани, през 1863 г., с учредяването на читалище „Напредък”.
Първият й правилник е от 1882 г., в който е определена и целта й „да разпространява у гражданите любов към прочитане на вестници, книги и да разпространява полезни знания”. Тази цел следваме и днес.
В момента Градската библиотека разполага с 63 000 тома фонд. От 2012 г., по програмата „Глоб@лни библиотеки”, читателите могат да ползват и безплатен интернет на два компютъра.
Работно време с граждани: 9,00-12,00 и 13,30-18,00. Телефон: 06151/64-51;  e-mail: biblioteka_elena@abv.bg

  1. Библиотека - Текуща страница
  2. Културен календар
  3. Медии
  4. Читалища