Лични лекари

Дата на публикуване: 11.06.2013 21:00
доктор Николай Петров Брайнов

град Елена 5070

улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69

телефон: 06151/6573, 0888563127


доктор Нина Томова Титева


град Елена 5070

улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69

телефон: 06151/6391, 0888790724


доктор Сийка Иванова Иванова


град Елена 5070

улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69

телефон: 06151/6391 (централа)/вътрешен 27


доктор Стела Петрова Горбанова - Василева


град Елена 5070

улица „Хаджи Юрдан Брадата” №69

телефон: 06151/6391 (централа), /вътрешен 33, 0887415917


доктор Тодор Михалев Михалев


село Константин 5080

телефон: 0886/162751