Стоматолози

Дата на публикуване: 05.02.2013 18:13
доктор Магдалена Николова Илиева

град Елена 5070

улица „Иван Момчилов” №56

телефон: 06151/6450


доктор Красимир Минчев Русев


град Елена

улица "Шипка" №3

телефон: 06151/6422


доктор Георги Йорданов Пеев


град Елена

улица "Сава Катрафилов №25"

телефон:


доктор Румяна Николова Войнова


град Елена 5070

улица „Стоян Михайловски” №40

телефон: 06151/5855


доктор Христо Христов Войнов


град Елена 5070

улица „Стоян Михайловски” №40

телефон: 06151/5855