Детска ясла

Дата на публикуване: 05.02.2013 14:31

Детската ясла в град Елена е създадена през 1961 год., като първоначално се е помещавала в сградата на туристическата спалня. По-късно през 1967 год. за целта е построена нова сграда, която се намира на ул. „ Ив. Момчилов” № 52. Капацитетът на заведението в момента е 38 деца, разпределени в две групи. За децата в детското заведение се грижи високо квалифициран персонал от 14 души. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Дворът на детската ясла е с висока ограда, затворен и обезопасен и добре поддържан. Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е:
-качественото здравно обгрижване и отглеждане на децата;
-възпитанието и обучението в ранна детска възраст;
- активното комуникиране с родителите.

За новоприетите деца, родителите представят следните документи:
1. Заявление по образец
2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие

За новоприети деца, един работен ден преди реалното постъпване в яслата родителите представят:
1. Нова здравна карта за дете /картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р.България от 01.04.2010 г.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат.
Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла.
2. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии /шигели, салмонели, ешерихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.
7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето /бележката важи 3 календарни дни/.
Детската ясла разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до три годишна възраст. От 01.06.2012 година с Решение № 64/18.05.2012 г. се разкри Детска кухня за неорганизиран контингент деца от 10 месеца до 3 години. Услугата е за деца, които не са записани в детска ясла и не е обвързана с получаването на помощи и майчинство. Цената на услугата е 2,20 лв. на ден.

Необходими документи за ползване на услугата:
-    Заявление по образец;
-    Копие на акт за раждане;
-    Медицинска бележка за хранителния режим на детето – издадена от личен лекар;
 ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 06151/6374