Заместник-кметове

Дата на публикуване: 23.11.2020 11:58
Заместник-кмет "Икономически дейности"

Йордан Иванов Димитров
e-mail: zkid@elena.bg
телефон: 06151/6137
стая 203

Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"

Десислава Иванова Шопова
e-mail: zkhd@elena.bg
стая 317